Åldermannabyte i Knutsgillet

Knutsgillets Gillestämma avhölls som traditionen bjuder den 7 januari. Utöver sedvanliga förhandlingar skedde något som inte hänt på 20 år. Knutsgillet i Skanör-Falsterbo valde med acklamation Anders Hansson som ny Ålderman.

Kedjan byter ägare Ny ålderman
Bengt Hansson som därmed numera är Ålderman emeritus, tog av sig Åldermannakedjan och hängde den på den nya Åldermannens axlar.

Bengt Hansson avtackas
Därefter avtackades Bengt Hansson för sina många år som Ålderman.

Ålderman Anders Hansson
Vi gratulerar Ålderman Anders Hansson till hans nya ämbete.

Rulla till toppen