En utomordentligt trevlig Gillesstämma

Som traditionen bjuder träffades Bröder och Systrar i Knutsgillet Skanör-Falsterbo till Gillesstämma den 7 januari.

Kvällen inleddes med att gillets marskalkar klättrade uppför de många stegarna till toppen av S:ta Gertruds kyrktorn. Här utförde de årets kimning till full njutning för alla som mött upp. (För den nyfikne finns förra årets kimning inspelad och kan ses på Gillets websida via direktlänken https://youtu.be/4jtdLMLuM5k ).

Efter intåg i procession till den stämningsfulla orgelmusiken, spelade Gillescantor Britta Gustafsson och Da Capo kören sjöng ”En stjärna lyser så klar” (T Aas / I Forsman), varefter vi tillsammans sjöng psalm 134 vers 1-2.

Komminister Marianne Frid Ferm delgav oss några tänkvärda ord på vägen inför det nya Knutsåret på temat ”Fred och Endräkt” eller mod, vishet och god handling.

Efter altartjänsten sjöng vi psalm 297 vers 1-3, varefter Da Capo kören uppträdde genom att framföra ”Dagen är nära” (G F Händel).

Ålderman Bengt Hansson tog tillfället i akt och önskade alla en god fortsättning på det nya året 2016 och bjöd samtliga välkomna till Falsterbo församlingshem och årets Gillesstämma. Han passade även på att tacka Komminister Marianne Frid Ferm, Gilleskantor Britta Gustafsson, Da Capo kören, kyrkans vaktmästare samt marskalkarna som kimmat så vackert.

Da Capo kören bjöd sedan på “Anthem“ (B Andersson / B Ulveaus) och avslutningsvis när alla tågade ut, spelade Gilleskantor Britta Gustafsson ”Postludium” – Voluntary i G-dur.

I församlingshemmet påbörjades därefter årets Gillesstämma och 2015 års uppskattade Chrönika delades ut. Utöver sedvanliga stämmofrågor avtackades detta år flera Rådsmedlemmar som tjänat länge.

Avtackning Kenneth Parnefjord
Kenneth Parnefjord har haft olika uppgifter, nu senast 2:e Stolsbroder och innan dess Skattmästare.
Skyttemästare Krister M. Berggren avtackades i sin frånvaro.

Ny 2:e Stolsbroder
Som ny 2:e Stolsbroder valdes Peter Jungbeck som tidigare varit Skrivare.

Avtackning  Bengt Hansson
Till sist avtackades vår Ålderman sedan 20 år, Bengt Hansson, som har varit med i Gillet i mer än 40 år.

Ålderman Anders Hansson
Knutsgillet valde sedan en ny Ålderman nämligen Anders Hansson.

Efter stämmans avslutning, bjöd vår skaffare Krister Hansson in till en utsökt buffé och gillets flitiga marskalkar serverade rött och vitt vin, med alternativet buteljerat vatten och såg som vanligt till att alla mådde bra.

Till kaffet underhöll Robert Bennesh på temat; ”Två tonsättare” med intressanta reflektioner och fantastiskt pianospel. Framförandet var mycket uppskattat och trevligt.

Därefter var det dags att ta sig hem i den mörka vinternatten.

Rulla till toppen