Papegoyeskjutning 2017

Bröder och Systrar

Som Tage Erlander en gång sa; ”Huka er gubbar och kärringar, för nu laddar dom om”.

Nu är det kanske inte så allvarligt med tanke på tiden som förflutit, men oavsett så laddar vi nu bågarna för 2017 års Papegoyeskjutning.

Papegojskjutningen

Enligt urgammal tradition samlas vi söndagen tillika Pingstdagen den 4 juni klockan 13.30 vid Rådhuset i Skanör där förfriskningar intages och anmälan göres.

Klockan 13.30 stöter Ceremonimästaren staven i golvet varvid avmarsch sker med flygande fanor och klingande spel till Skytteängen öster om kyrkan. Efter välkomsttal av vår högt värderade Ålderman påbörjas den traditionella tävlingen i långbågsskytte. Årets Fågelkung och Majdrottning krönes samt möter i lagtävlingen skyttar från våra syskongillen. Efter denna kraftansträngning förtäres medhavd mat och lämplig dryck i gröngräset. Var och en sörjer för sig. Vid otjänlig väderlek intages födan i Rådhuset.

Nu tager tävlingen mellan våra Compagnies sin anfang. Av de tre deltagarna i laget skall minst en vara syster. Bäste skytt i segrande lag hemför under året trofén ”Den blodiga vildsvinsbeten” sig själv och laget till ovansklig ära.

Samtliga deltagare uppmanas vara skrudade i prydliga huvudbonader; Hatt eller Huva och Picknickkorg. Pris utdelas till bästa kreationer med anknytning till Papegoyeskjutningen.

Hugade recepiendi må medfölja sina löftesmän. Skattmästaren kommer att upptaga en blygsam avgift till täckande av kostnaderna. SEK 80 per deltagare. Knutsgillenas gemensamma märke kommer att finnas till försäljning för SEK 25/st. Glyttar må medtagas utan kostnad. Speciella aktiviteter ordnas.

Vi ses i stort antal, vid gott lynne och vackert väder!

Välkomna!

N.B. För den som icke avser att skjuta med bågen finnes ändock all anledning att deltaga i detta lysande spektakel. Hattar och huvor lyser såsom vore det Svenskt Travkriterium el. dyl.

P.S. Förslag till recipienter bör lämnas i god tid. Blanketter härför kan hämtas på Gillets webbsida alternativt erhållas hos Åldermannen. D.S.

P.P.S. Löftesmän till de senaste årens nya medlemmar ombedes kontakta dessa för deltagande. Framgången för Gillet mäts i intresse och deltagande – sig själva till förnöjelse och andra till munterhet! D.D.S.

Hela inbjudan hittar du här Kallelse Papegojan 2017

Rulla till toppen