Vad innebär det att vara en marskalk

Vår övermarskalk Henrik Lindal har bidragit med en intressant och uttömmande text om vad det innebär att vara marskalk i Knutsgillet. Texten hittar man under fliken ”Om gillet…” eller direkt via följande länk: http://www.knutsgilletskanorfalsterbo.se/omgillet/instruktion-for-vara-marskalkar/


Publicerat

i

av

Etiketter: