Kontakt

Önskar du komma i kontakt med Knutsgillet, kan du skicka ett mail till info@knutsgilletskanorfalsterbo.se, alternativt till någon av adresserna i förteckningen.

Gillesrådet i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo består av:

Ålderman
alderman@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Anders Hansson
1:e Stolsbroder Henrik Lindal
2:e Stolsbroder Lars Lindmark
3:e Stolsbroder Jens Erch
Skrivare
skrivare@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Krister Hansson
Skattmästare Bengt Lövdén
Ceremonimästare Anders Filmersson
Gillescantor Fredrik van Kesb. Andersson
Gillesgigare Arne Gustafsson
Klenodbevarare Leif Wessel
Chrönikör Lennart Bendz
Skaffare Stefan Johansson
Skråherre vakant
Skyttemästare Mats Ahlberg
Övermarskalk Jenny Levau
Gillesråd Lars Holmström
Gillesråd Peter Jungbeck
Gillesråd Anders Karlsson
Gillesråd Christine Andersson

Marskalkar i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo är:

Marskalk Krister M Berggen
Marskalk Benny Ambohm
Marskalk Wiveca Ericsson
Marskalk Mats Anderberg
Marskalk Rikard Rydén
Marskalk Magnus Kristerson
Marskalk Jenny Askelin
Marskalk Jonatan Hed