Gillesstämma

Bröder och Systrar kallas härmed till Gillesstämma tisdagen den 7 januari 2014, som är den Helige Knut Lavards dag.

Marskalkarna kimmar till samling klockan 18:30 i Falsterbo kyrka för Knutsbön. Därefter ca kl. 19:30 följer stämmoförhandlingar på Församlingshemmet i Falsterbo.

Komplett kallelse till Gillesstämma 2014 finns här.

Rulla till toppen