Ordning för Papegojeskjutning

(Historisk text)

Huruledes man skjuter Papegojan på Näset, vilket sker den dag då dråparen Magnus fick banesår uti Fotevik.

Nu vill man utse Fågelkung och Majdrottning. Gånge sig till den ändan var Broder och Syster utur sitt hus och samle sig alle uti en skön äng, den där Ålderman utpeka låtit. Givandes noga akt på att hatt och huva äro väl satte å huvudet. Den detta förgäter eller uraktlåter give ett stop öl till gillet.

Nu äro alla församlade. Då låter skaffaren iskänka öl åt Bröderne och spanskt åt Systrarne, varefter broder Ceremonimästaren låter Tromblare göra slag. Vände sig därvid Bröder och Systrar åt Åldermannen, den där önskar alla en god drickning, och att skjutningen väl och icke vådligt ändar.

I ängen har Skyttemästaren gjort allt redo för skjutningen. Pilar och bågar äro upplagde var på sina särskilte platser på nio famnars håll från Papegojan. Var broder gives nu trenne pilar och Ålderman och den som förlidet år varit Fågelkung gives förste skottet. Var träff i Papegojan räknas som vinst. Nu har Broder skjutit lika med Broder; gives honom ytterligare trenne pilar.

Belangandes Systrarne upplägger Skyttemästaren bågar och pilar på sju famnars håll. Hon som förlidet år varit Majdrottning gives första skottet som ovan sagt är.

Var som icke skjuter giver ett stop öl till Gillet.

Nu äro Fågelkung och Majdrottning utsedde. Maje alla sina hattar med gröna löv och giver Ålderman åt den som nu blivit Fågelkung och Majdrottning den Lilla Papegojan såsom ett äretecken. Ligger det makt uppå att Broder och Syster var i sitt hus låter upphänga Papegojan på en väl synlig plats och att bära den då Adeldrickning är.

Fågelkung och Majdrottning dricke fritt men give var Broder ¼ stop öl och var Syster en jomfru spanskt.

Tillfälligt förfärdigade pappershattar tolereras icke. Böter skall utkrävas och med glad min betalas av den försumlige. Medlen användes enligt Gillets Skå ”att lindra nöd”. Bötesbelopp tio riksdaler.

Rulla till toppen