Instruktion för våra Marskalkar

Att vara marskalk i S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo

Marskalkarna är dom som får samtliga våra träffar att fungera såsom alla gäster förväntar sig att dom skall göra.
I samband med invigningsceremonin nämns det att marskalken skall vara Övermarskalken behjälplig med allehanda sysslor. Vad menas då med dessa allehanda sysslor i vårt gille?

Gillestämman 7 januari
Vid detta tillfälle är det oftast huggsexa om den spännande uppgiften att få klättra högst upp i Falsterbo kyrktorn och kimma i någon av de tre klockorna, detta är det endast marskalkar från vårt gille som kan ståta med att få göra. Övriga uppgifter denna dagen är att ställa i ordning gillessalen före och efter stämman, måltid och anförande samt att dela ut agendor i kyrkan.

Papegojskjutningen i maj/juni
Här fyller marskalkarna de viktiga uppgifterna att servera bröder och syster förfriskning i Rådhuset innan skyttet tar vid. Att ställa skytteängen i ordning på Skyttemästarens anmodan och att hjälpa skaffaren med att servera den årliga upplagan av sill och mölska brukar också stå högt på intresse listan. Att sen bära kompanifanorna i samband med processionen från Rådhuset faller även det på marskalkarnas lott.

Adeldrickningen i september (lördagen närmast den 7:e)
Även denna dag är marskalkarna verkligen spindeln i nätet. Det börjar med servering till dryga 100 gäster i Rådhuset för att sen övergå till mer ceremoniella uppgifter. Att få den stora Knutsklockan att spela vackert till Rådets procession till kyrkan är nog den allra största marskalks utmaningen under året, det kräver både styrka och teknik. Även här bäres fanorna i procession och hålles ståtligt i kyrkan under andakt och ceremonier. Någon marskalk brukar även behöva vara Övermarskalken behjälplig att föra fram våra nya recepiendi att mottaga sin duva och sitt knutsbrev samt handha recipiendiboken där de nyvurna skriver in sig i historien. Väl framme på lokalen där knutsbalen avhålls skall samtliga gäster förses med bordsplacering och meny. När väl alla kommit till bords skall duvan hyllas på Åldermannens anmodan.
Dagen efter skall sen rådhus, kyrka och ballokal iordningställas.

Julinblåsningen i december (första söndagen)
Denna begivenhet är den som kräver minst ”arbete” men skall dock inte förringas, glöggen skall värmas till rätt nivå och sen serveras till gästerna.

Som tack för allt detta arbete som säkerställer att alla gäster har trevliga sammankomster på minnet så träffas marskalkarna, tillsammans med vissa rådsmedlemmar som seden anbefaller, någon gång under hösten och äter och dricker gott till Övermarskalkens tack och beröm till sin skara soldater.

Med denna enkla beskrivning hoppas jag att fler bröder vill sälla sig till denna inre krets och mångsysslande skara för att få vara med om alla dess trevligheter som det innebär att vara marskalk i vårt gille. Intresseanmälan tages tacksamt emot till undertecknad!

I fred och endräkt

Henrik Lindal
Övermarskalk

Rulla till toppen