Besöksrapporter

Skanör-Falsterbogillet är nästan alltid representerat vid syskongillenas högtidsarrangemang. För att ge en bild av vad detta innebär har Gillesrådet beslutat att framöver publicera våra representanters besöksrapporter här.

2023
2023-01-14 Lund besökt av 3:e Stolsbroder Jens Erch.
2023-01-14 Ystad besökt av Ålderman Anders Hansson.
2023-01-28  Landskrona besökt av 1:e Stolsbroder Henrik Lindal.
2023-03-11 Laholm besökt av Cermoniemästare Anders Filmersson.
2023-04-15 Ronneby besökt av Skyttemästare Mats Ahlberg.

2022
2022-03-12 Laholm besökt av Gillesråd Anders Karlsson.
2022-04-23 Ronneby besökt av 3:e Stolsbroder Jens Erch.
2022-06-11 Landskrona besökt av Gillesråd Christin Andersson.
2022-06-25 Flensburg besökt av Klenodbevarare Leif Wessel.
2022-07-09 Tumathorp besökt av Ceremonimästare Anders Filmersson.

2020
2020-01-11 Lund besökt av Ålderman Anders Hansson.
2020-01-11 Ystad besökt av Skrivare Krister Hansson.
2020-01-18 Landskrona besökt av Ceremonimästare Henrik Lindal.

2019
2019-01-12 Lund besökt av Skrivare Krister Hansson.
2019-01-12 Ystad besökt av Skattmästare Anders Karlsson.
2019-01-29 Landskrona besökt av Ålderman Anders Hansson.
2019-03-09 Laholm besökt av 3:e Stolsbroder Jens Erch.
2019-04-27 Ronneby besökt av 1:e Stolsbroder Peter Jungbeck.
2019-07-13 Thumatorp besökt av Gillesråd Bengt Lövdén.
2019-10-12 Ringsted besökt av Skaffare Stefan Johansson.

2018
2018-01-13 Lund besökt av Skaffare Mats Ahlberg.
2018-01-13 Ystad besökt av Ceremonimästare Henrik Lindal.
2018-01-20 Landskrona besökt av Ålderman Anders Hansson.
2018-03-17 Malmö besökt av Skaffare Mats Ahlberg.
2018-04-21 Ronneby besökt av Ålderman Anders Hansson.
2018-07-07 Thumathorp besökt av 1:e Stolsbroder Peter Jungbeck.
2018-10-13 Ringsted besökt av Skattmästare Anders Karlsson.

2017
2017-01-14 Lund besökt av Cermonimästare Henrik Lindal.
2017-01-14 Ystad besökt av Ålderman Anders Hansson.
2017-01-21 Landskrona besökt av Marskalk Stefan Johansson.
2017-03-11 Laholm besökt av Skaffare Mats Ahlberg.
2017-04-22 Ronneby besökt av Övermarskalk Anders Karlsson.
2017-07-08 Tumathorp besökt av Ålderman Anders Hansson.
2017-10-07 Ringsted besökt av Skaffare Mats Ahlberg.

2016
2016-03-05 Laholm besökt av Marskalk Jonatan Hed.
2016-03-14 Malmö besökt av Övermarskalk Anders Karlsson.
2016-07-09 Tumathorp besökt av Marskalk Jonatan Hed.

2015
2015-01-10 Ystad besökt av Marskalk Anders Karlsson.
2015-03-07 Laholm besökt Skaffare Krister Hansson.
2015-04-25 Ronneby_ besökt av Övermarskalk Henrik Lindal.
2015-06-11 Tumathorp besökt av Ålderman Bengt Hansson.

2014
2014-01-11 Lund besökt av 3:e Stolsbroder Jens Erch.
2014-01-11 Ystad besökt av Skattmästare Patrik Heimbrand.
2014-01-18 Landskrona besökt av Chrönikör Lennart Bendz.
2014-03-08 Laholm besökt av Skrivare Peter Jungbeck.
2014-07-12 Tumathorp besökt av Övermarskalk Henrik Lindal.

2013
2013-01-12 Lund besökt av ceremonimästare Anders Hansson.
2013-01-12 Ystad besökt av skrivare Peter Jungbeck.
2013-01-19 Landskrona besökt av 2:e stolsbroder Kenneth Parnefjord.
2013-03-09 Laholm besökt av övermarskalk Henrik Lindal.
2013-04-20 Ronneby besökt av åldermannen Bengt Hansson.
2013-07-13 Tumathorp besökt av övermarskalk Henrik Lindal.
2013-10-12 Gillet i Ringsted besökt av 3:e stolsbroder Jens Erch.

Rulla till toppen