Syskongille

St. Knudsgilde Flensborg, Tyskland www.knudsgildet-flensborg.dk
S:t Knuts Gille i Laholm www.knutsgilletlaholm.se
S:t Knuts Gille i Landskrona www.knutsgilletilandskrona.se
S:t Knuts Gille i Lund www.knutsgilletilund.com
S:t Knuts Gille i Malmö www.stknutmalmo.se
Sct. Knuds Gilde i Ringsted, Danmark www.sctknudsgilde.dk
S:t Knuts Gille i Ronneby www.knutsgilletronneby.se
Tumathorps Sanct Knuts Gille http://www.knutsgillettumathorp.se
S:t Knuts Gille i Visby
S:t Knuts Gille i Ystad http://knutsgilletiystad.se
Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg, Danmark
Rulla till toppen