Kontakt

Önskar du komma i kontakt med Knutsgillet, kan du skicka ett mail till info@knutsgilletskanorfalsterbo.se, alternativt till någon av adresserna i förteckningen.

Gillesrådet i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo består av:

Ålderman
alderman@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Anders Hansson
1:e Stolsbroder Henrik Lindal
2:e Stolsbroder Lars Lindmark
3:e Stolsbroder Jens Erch
Skrivare
skrivare@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Krister Hansson
Skattmästare Bengt Lövdén
Ceremonimästare Anders Filmersson
Gillescantor Fredrik van Kesbeeck Andersson
Gillesgigare Arne Gustafsson
Klenodbevarare Leif Wessel
Krönikör Lennart Bendz
Skaffare Stefan Johansson
Skråherre vakant
Skyttemästare Mats Ahlberg
Övermarskalk Lars Holmström
Gillesråd Jonatan Hed
Gillesråd Peter Jungbeck
Gillesråd Per Berdén
Gillesråd Christine Andersson

Marskalkar i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo är:

Marskalk Krister M Berggen
Marskalk Jenny Levau
Marskalk Benny Ambohm
Marskalk Wiveca Ericsson
Marskalk Mats Anderberg
Marskalk Rikard Rydén
Marskalk Magnus Kristerson