Kontakt

Önskar du komma i kontakt med Knutsgillet, kan du skicka ett mail till info@knutsgilletskanorfalsterbo.se, alternativt till någon av adresserna i förteckningen.

Gillesrådet i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo består av:

Ålderman
alderman@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Anders Hansson
1:e Stolsbroder Peter Jungbeck
2:e Stolsbroder Lars Lindmark
3:e Stolsbroder Jens Erch
Skrivare
skrivare@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Krister Hansson
Skattmästare Anders Karlsson

Ceremonimästare Henrik Lindal
Gillescantor Britta Gustafsson
Gillesgigare Arne Gustafsson
Klenodbevarare Bengt Persson
Krönikör Lennart Bendz
Skaffare Stefan Johansson
Skråherre vakant
Skyttemästare Leif Wessel
Övermarskalk vakant
Gillesråd Alf-Göran Perserot
Gillesråd Mats Ahlberg
Gillesråd Ivar Modigh
Gillesråd Lasse Berg

Marskalkar i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo är:

Marskalk Krister M. Berggren
Marskalk Jonatan Hed
Marskalk Lars Malmström