Kontakt

Önskar du komma i kontakt med Knutsgillet, kan du skicka ett mail till info@knutsgilletskanorfalsterbo.se, alternativt till någon av adresserna i förteckningen.

Gillesrådet i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo består av:

Ålderman
alderman@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Anders Hansson
1:e Stolsbroder Peter Jungbeck
2:e Stolsbroder Lars Lindmark
3:e Stolsbroder Jens Erch
Skrivare
skrivare@knutsgilletskanorfalsterbo.se
Krister Hansson
Skattmästare Anders Karlsson
Ceremonimästare Henrik Lindal
Gillescantor Britta Gustafsson
Gillesgigare Arne Gustafsson
Klenodbevarare Bengt Persson
Krönikör Lennart Bendz
Skaffare Stefan Johansson
Skråherre vakant
Skyttemästare Leif Wessel
Övermarskalk Lars Holmström
Vice Övermarskalk Jonatan Hed
Gillesråd Mats Ahlberg
Gillesråd Ivar Modigh
Gillesråd Per Berdén

Marskalkar i Sankt Knuts Gille i Skanör-Falsterbo är:

Marskalk Bengt Lövdén
Marskalk Christine Andersson
Marskalk Wiveca Ericsson
Marskalk Anders Filmersson
Marskalk Alf-Göran Perserot