Hedersmedlemmar

När en medlem har uppnått den aktningsvärda tiden av 25 respektive 50 års medlemskap, tilldelas vederbörande en silver- respektive en guldduva. Genom åren har följande medlemmar tilldelats detta.

Guldduva
(50 års medlemskap)

Bergendorff Ulla
Björck Gunilla
Björck Stig
Börjesson Börje
Holm Carl-Otto
Palmstierna Helle

Silverduva
(25 års medlemskap)

Andersson Ingrid
Arndt Lilian
Arndt Runtorp Gerd
Berg Lasse
Bergström Elsie
Cappelin Anna
Cappelin Margareta
Collin Tommy
Dufberg Karin
Ekelund Thomas
Fahlström Gun-Yvonne
Fahlström Hampus
Grönwall Gudrun
Hansson Bengt
Hansson Ewa
Hennby Bo
Holm Gerd
Holm Göran
Holm Sven-Olov
Holm Ulla
Lindal Britt
Lindal Gert
Lundahl Clary
Lundahl Sven
Manger Roth Lena
Nilstoft Jan G.
Nilstoft Marianne
Palmkvist-Berg Marianne
Persson Bengt
Persson Lillemor
Roth Nils-Ola
Runtorp Claes-Göran
Ström Mikael
Tildborn Ström Eva
Åstrand Gunnar

Rulla till toppen